Organeller ve Görevleri Nedir (Kısaca)?

Organeller ve Görevleri Nedir (Kısaca)?

Biyoloji

Organeller görevlerine göre farklı isimle adlandırılırlar, sırasıyla bu organelleri yazacak olursak;

Çekirdek: Hücrenin en önemli yapı taşıdır. Hücredeki bölünme, büyüme vb. olaylardan sorumlu olup, bunların görevlerini üstlenir.

Sitoplazma:  Plazma zarı ve nükleus arasını dolduran bir saydam sıvıdır.

Lizozom: Hücre içerisinde sindirim enzimlerini çalıştırır onların görevlerini gerçekleştirir.

Golgi Cisimciği: Hücre içerisinde üreme ve depolama olaylarını yürütür.

Lökoplast: Besin depolama görevini yürütür. Ayrıca, bazen kloroplasta dönüşebilirler.

Endoplazmik Retikulum (ER): Lipit sentezi veya karbonhidrat metobolizması olaylarını yürütür.

Koful: Hücre içindeki suyun dengesini sağlar, üç çeşit koful vardır; “Kontraktil Koful”, “Besin Kofulu”, “Boşaltım Kofulu”.

Mitokondri: Hücredeki güçten sorumludur. Hücreye gerekli gücü sağlar ve aktarır.

Sentrozom: Hücre bölünmelerindeki faaliyetleri yürütür. Kısacası hücredeki bölünmesini gerçekleştirir, hücredeki bölünmeden sorumludur.

Ribozom: Hücrede protein üretiminden sorumludur. Başka bir deyişle, protein sentezini gerçekleştirir.

Kromoplast: Bitki meyvesine ve çiçeğine renk veren yapıdır.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir