Edebiyat | Barış USLUCAN Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat alanında makaleler, yazılar. Dünya ve Türk Edebiyatı hakkında bilgiler.

Türk Destanları Neledir?
10Ekim 2018
  Milletin derinden etkilendiği konuları (Savaş, göç, salgın hastalık vb.) ele alan ve bu konuları işleyen uzun metinlere “Destan” denir. Türk Edebiyatındaki destanlar, İslamiyetten önce ve İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk Destanları olmak üzere iki başlık altında incelenir.  Göktürk Destanları: 1) Bozkurt Destanı: Türklerin katledilmesinden kalan..
Türk Edebiyatında Tanzimat Dönemi Özellikleri
23Temmuz 2018
   Tanzimat, Osmanlı’nın Avrupa medeniyetini, Osmanlı halkı için kabul etmek yolunda giriştiği bir devlet hastanesidir. Askeri bozgunlar, siyasi yenilgiler, iç isyanlar ve dış baskılar sonucunda bütün yurdu kaplayan sosyal ve iktisadi bunalım artık Avrupa’nın teknik ve kültür bakımından Osmanlı’dan üstün bir duruma geldiğini ortaya koymuştur...