Genel

Bu kategori konu dışı başlıklar içerir.

WordPress Admin Paneli HTTP 500 Hatası
20Temmuz 2018
  Çeşitli nedenlerden; websitenizin sunucusunu taşıma, wordpress güncellemesi, tema güncellemesi, PHP sürümü güncelleme gibi durumlardan ortaya çıkan HTTP 500 Error veya “Websitesi sizi çok fazla kez yönlendirdi” hataları çözümüne gelelim; Öncelikle .htaccess dosyasını bi’ kontrol edin.. Mevcut .htaccess dosyanızı yedekleyin, ardından boş bir .htaccess dosyasını sunucuya gönderin...
YTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı Kelimeleri
12Nisan 2018
    Yaklaşık 1300’den fazla Kelime mevcuttur ve güncellenmeye devam edecektir. Kelimeleri İngilizce – İngilizce olarak en yakın eş anlamlı kelimelerle ve örneklerle açıkladım. Size tavsiyem, İngilizce – Türkçe çeviri yapmayın, İngilizce tanımlarını okuyup, Türkçelerini tahmin etmeye çalışın ve Türkçelerini de yanlarına kendiniz yazın. İYS..
Dirlik Nedir, Kaça Ayrılır?
4Nisan 2018
Devlete ait toprakların büyük bir kısmına “Dirlik” adı verilir. Dirlik üç kısımdan oluşur; 1) Has Arazi: Geliri 100.000 akçeden fazla olan, sadece Padişahın, Vezirin ve Şehzadenin sahip olduğu topraklardır. 2) Zeamet Arazi: Geliri 100.000 akçeden az olan, Kadılara ve memurlara verilen topraklardır. 3) Tımar Arazi:..
Kaside Nedir?
11Mart 2018
  Din, devlet ya da tanınmış bir ünlü kişiyi övmek için yazılan metinlere “Kaside” adı verilir. Nazım birimi beyittir, bundan dolayı aruz ölçüsü ile yazılır. Beyit sayısı genellikle 33 ile 99 arasındadır. Gazelle aynı bir biçimde; ilk beytine “malta”, son beytine “makta” adı verilir. En..
Zamirler Nedir?
2Mart 2018
  İsimlerin / adların yerini tutan isim soylu sözcüklere “zamir” ya da “adıl” denir. Zamirler 7 gruba ayrılırlar; Soru Zamiri İşaret Zamiri Kişi (Şahıs) Zamiri Belgisiz Zamir Dönüşlülük Zamiri İyelik Zamiri İlgi Zamiri   1) Kişi (Şahıs) Zamiri: Kişi adlarının yerine kullanılan zamirlerdir. “Ben, Sen O,..
Sayfa12