Kimya

Kimyasal tepkimeler, kimyasal olaylar..

Nötralleşme Tepkimesi Nedir?
13Mart 2018
    Asitte bulunan H+ iyonunun bazda bulunan OH– iyonu ile tepkimeye girerek, tepkime sonucu su (H2O) ve tuz oluşmasına “Nötralleşme Tepkimesi” denir. H+ + OH–→ H2O Asidin negatif (-) yüklü iyonu ile bazın pozitif (+) yüklü iyonu iyonik bağ ile birleşir ve sonucunda tuz oluşur. İnsan..
Petrolün Bileşenlerine Ayrılma Yöntemi
26Şubat 2018
     Petrol, çok koyu renkli, kendisine ait bir kokusu olan, yoğunluğu (d) 0,9 ile 0,98 arasında olan üzerinde arıtım yapılmamış ve doğal, saf yanıcı bir mineraldir. Petrol bileşenlerine rafinasyon (ayrımsal damıtma) ile ayrılır. Ayrımsal damıtmayı hatırlayacak olursak; kaynama noktaları birbirinden farklı olan karışımların ayrılması için kullanılan..
Isı ve Sıcaklık Nedir?
7Şubat 2018
  Isı ve sıcaklık birbirinden ayrı kavramlardır. Sıcaklık, Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir. “C, F, K, P, R, S” şeklinde birimlenir ve gösterilir, termometle ile ölçülür. Isı ise, İki madde arasında çift yönlü aktarılan enerji miktarıdır. Birimi  joule’dür. “J” ile ifade edilir. Isı ve Sıcaklık Kavramları nerede yanlış kullanılır?..