Radyoaktiflik Nedir? (Özet)

Kararsız çekirdeklere sahip olan elementler, kendi kendine α, β..  gibi ışımalar oluşturarak daha kararlı çekirdeklere dönüşmesi olayına “Radyoaktiflik” denir. Radyoaktiflik olayında çekirdek tepkimeleri gerçekleşir. Bu tepkimelerde, belirli miktardaki kütle enerjiye dönüşür ayrıca kütle numarası ile elektriksel yük korunur. Radyoaktif elementin…Yazıyı Oku
wave

Tuz Nedir?

Kimyada Tuz Nedir?
Asit ve baz tepkimeleri (Nötralleşme Tepkimeleri) sonucu oluşan bileşiklere “Tuz” denir. Oluşan tuzun; • Asit oranı fazla ise “Asidik Tuz”,• Baz oranı fazla ise “Bazik Tuz”,• Asit ve Baz oranı eşit ise “Nötr Tuz” adı verilir. Zayıf Baz + Kuvvetli…Yazıyı Oku
wave

Nötralleşme Tepkimesi Nedir?

Nötralleşme Tepkimeleri Nedir
  Asitte bulunan H+ iyonunun bazda bulunan OH– iyonu ile tepkimeye girerek, tepkime sonucu su (H2O) ve tuz oluşmasına “Nötralleşme Tepkimesi” denir. H+ + OH–→ H2O Asidin negatif (-) yüklü iyonu ile bazın pozitif (+) yüklü iyonu iyonik bağ ile birleşir ve…Yazıyı Oku
wave

Petrolün Bileşenlerine Ayrılma Yöntemi

Petrol Bileşenlerine Ayrılma Yöntemi
  Petrol, çok koyu renkli, kendisine ait bir kokusu olan, yoğunluğu (d) 0,9 ile 0,98 arasında olan üzerinde arıtım yapılmamış ve doğal, saf yanıcı bir mineraldir. Petrol bileşenlerine rafinasyon (ayrımsal damıtma) işlemiyle ayrılır. Ayrımsal damıtmayı hatırlayacak olursak; kaynama noktaları birbirinden farklı olan…Yazıyı Oku
wave

Isı ve Sıcaklık Nedir?

Isı ve sıcaklık birbirinden ayrı kavramlardır. Sıcaklık, Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir. “C, F, K, P, R, S” şeklinde birimlenir ve gösterilir, termometle ile ölçülür. Isı ise, İki madde arasında çift yönlü aktarılan enerji miktarıdır. Birimi  joule’dür. “J” ile ifade edilir. Isı ve Sıcaklık…Yazıyı Oku
wave