Tarih | Barış USLUCAN Tarih

Tarih

Tarihte neler oldu? Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu vb.

Hayber’in Fethi (Nedenleri ve Sonuçları)
1Aralık 2018
Hayber Kalesi   Müslümanlar, güney sınırlarını Hudeybiye Barışı (628) ile güvence altına almışlardı. Kuzey sınırlarını güvence altına almak ve Yahudilerden kurtulmak amaçlarıyla Hayber’i kuşatmışlardır.  Hayber, kısa bir süre içinde kuşatılıp, ele geçirilmiştir.   Hayber’in Kuşatılmasının Nedenleri: Yahudilerin Hendek Savaşında Mekkelilerle birlikte olması, Müslümanların kuzey sınırlarını..
Asya Hun Devleti ve Hükümdarları
8Ekim 2018
  İslamiyet öncesi, bir Türk teşkilatlanması ile kurulan Asya Hun Devleti; milattan önce 220 yılında kurulmuş olan ilk Türk Devletlerinden biridir. Ülke Doğu ve Güney olmak üzere ikiye ayrıldıktan bir süre sonra yıkılmıştır. Devletin kurucusu Teoman, başkenti ise Ötüken’dir. İslamiyet öncesi kurulan teşkilatlı ilk Türk..
Ege ve Yunan Uygarlığı (Özet)
14Haziran 2018
   Ege Denizinde bulunan Yunanistan, Makedonya ve Anadolu’daki bazı medeniyetler tarafından kurulmuştur. Bu uygarlıkların özelliklerinden bahsedecek olursak;   Alfabenin gelişimini sağladılar  Şehir devletleri kurmuşlardır. Kurdukları bu şehir devletlerine “Polis” adı verilirdi. Uygarlıkta, şehirde yaşayan insanlar ticaret, nüfus artışı vb. sebeplerle Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır.   Bunlarla..
Karahanlılar Kimdir? (Kısaca)
13Haziran 2018
  840 Yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulan Karahanlı Devleti, “Karahanlılar” olarak adlandırılır. Peki, kısaca bu devletin varlığının özelliklerinden bahsedersek; Maveraünnehir (Orta Asya)’in çevresinde kurulmuş olan, ilk Türk-İslam devletidir. “Ribat” adı verilen kervansaraylar kurmuşlardır. Devleti yönetirken “İkili Devlet Teşkilatlanması” sistemini benimsemişlerdir. Halkın tamamı %90..