Dirlik Nedir, Kaça Ayrılır?

Dirlik Nedir, Kaça Ayrılır?

Dirlik Nedir ve Kaça Ayrılır

Devlete ait toprakların büyük bir kısmına “Dirlik” adı verilir. Dirlik üç kısımdan oluşur;

1) Has Arazi: Geliri 100.000 akçeden fazla olan, sadece Padişahın, Vezirin ve Şehzadenin sahip olduğu topraklardır.

2) Zeamet Arazi: Geliri 100.000 akçeden az olan, Kadılara ve memurlara verilen topraklardır.

3) Tımar Arazi: Geliri 20.000 akçeden az olan, askerlere, din görevlilerine verilen topraklardır.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir