Kaside Nedir? | Barış USLUCAN Kaside Nedir?

Kaside Nedir?

Zamirler

 

Din, devlet ya da tanınmış bir ünlü kişiyi övmek için yazılan metinlere “Kaside” adı verilir.

Kasidenin Özellikleri;

  • Nazım birimi beyittir, bundan dolayı aruz ölçüsü ile yazılır.
  • Beyit sayısı genellikle 33 ile 99 arasındadır.
  • Gazelle aynı bir biçimde; ilk beytine “malta”, son beytine “makta” adı verilir.
  • En güzel beytine “Beyt’ül-Kasid” adı verilir.

 

Bir kaside yedi bölümden oluşur, bu bölümler;

Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.

Taç: Şairin kendine ait takma adını yani mahlasını kullandığı bölümdür.

Medhiye: Kasidenin yazıldığı kişinin övüldüğü bölümdür.

Teşib: Kasidede konuya geçmeden önce tasvir yapılan bölümdür.

Tegazzül: Aynı kafiye düzeninde yazılan bölümlerdir.

Dua: Kasidenin son/bitiş bölümüdür.

Grizgah: Konuya geçildiğini belirten bölümdür.

 

Paylaş