Kaside Nedir?

Kaside Nedir?

  Din, devlet ya da tanınmış bir ünlü kişiyi övmek için yazılan metinlere “Kaside” adı verilir.

Kasidenin Özellikleri;
• Nazım birimi beyittir, bundan dolayı aruz ölçüsü ile yazılır.
• Beyit sayısı genellikle 33 ile 99 arasındadır.
• Gazelle aynı bir biçimde; ilk beytine “malta”, son beytine “makta” adı verilir.
• En güzel beytine “Beyt’ül-Kasid” adı verilir.

Bir kaside yedi bölümden oluşur, bu bölümler;
Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.

Taç: Şairin kendine ait takma adını yani mahlasını kullandığı bölümdür.

Medhiye: Kasidenin yazıldığı kişinin övüldüğü bölümdür.

Teşib: Kasidede konuya geçmeden önce tasvir yapılan bölümdür.

Tegazzül: Aynı kafiye düzeninde yazılan bölümlerdir.

Dua: Kasidenin son/bitiş bölümüdür.

Grizgah: Konuya geçildiğini belirten bölümdür.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir