Nötralleşme Tepkimesi Nedir?

Nötralleşme Tepkimesi Nedir?

Nötralleşme Tepkimeleri Nedir

  Asitte bulunan H+ iyonunun bazda bulunan OH iyonu ile tepkimeye girerek, tepkime sonucu su (H2O) ve tuz oluşmasına “Nötralleşme Tepkimesi” denir.

H+ + OH→ H2O

  • Asidin negatif (-) yüklü iyonu ile bazın pozitif (+) yüklü iyonu iyonik bağ ile birleşir ve sonucunda tuz oluşur.
  • İnsan sindiriminde nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Örneğin, Hidroklorik Asit ile bazik maddeler tepkimeye girer ve tepkime sonucunda tuz oluşup, bu tuzlar sindirimde yardımcı olur.
  • Nötralleşme tepkimesi sonucunda, tepkimeye giren asit ve baz, asitlik ve bazlık özelliklerini kaybederler.

Ayrıca her asit ve baz tepkimesi nötralleşme tepkimesi değildir. Her asit ve baz tepkimesinde su ve tuz oluşmaz. Örneğin amonyak (NH3) yapısında OH– iyonu bulundurmaz.

H+ + NH3 → NH4

Bazı Asit ve Baz Tepkimelerine Örnekler:

2HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

H3PO4 + 3NaOH —> Na3PO4 + 3H2O

HNO3 + KOH  —> KNO3  + H2O

2HCI + Ca(OH)2  —> CaCI2 + 2H2O

H2SO4 +  2KOH  —>  K2SO4  + 2H2O

1 Yorum

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir