4. Sınıf Zamirler Nedir? | Barış USLUCAN 4. Sınıf Zamirler Nedir?

4. Sınıf Zamirler Nedir?

Zamirler Nedir?
2Mart 2018
  İsimlerin / adların yerini tutan isim soylu sözcüklere “zamir” ya da “adıl” denir. Zamirler 7 gruba ayrılırlar; Soru Zamiri İşaret Zamiri Kişi (Şahıs) Zamiri Belgisiz Zamir Dönüşlülük Zamiri İyelik Zamiri İlgi Zamiri   1) Kişi (Şahıs) Zamiri: Kişi adlarının yerine kullanılan zamirlerdir. “Ben, Sen O,..