Aktif Taşıma Nedir? | Barış USLUCAN Aktif Taşıma Nedir?

Aktif Taşıma Nedir?

Aktif ve Pasif Taşıma Nedir?
14Nisan 2018
  Aktif Taşıma: Madde veya molleküllerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun olan ortama geçişidir. Taşıma sırasında ATP (enerji) harcanır. Proteinler ve enzimler görev yapar. Pasif Taşıma: Madde ya da molleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun olunan ortama geçişidir. Taşıma sırasında ATP (enerji) harcanmaz. Difüzyon..