Atatürk ve Türk Tarihi Çalışmaları | Barış USLUCAN Atatürk ve Türk Tarihi Çalışmaları

Atatürk ve Türk Tarihi Çalışmaları

Atatürk Neden Türk Tarihi Çalışmaları İstemiştir?
5Nisan 2018
  Tarih, ülkeleri, milliyetleri, kuruluşları ve toplumları etkileyen olaylardan oluşan ve bu olayların zamanını, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisine bağlı kalarak anlatan bir bilimdir. Ayrıca, Tarih içerisinde “kültürü” barındırır. Peki kültür bize ne anlatır? Kültür, bir toplumun ahlâki, düşünüş, örf/adet ve geleneklerin tamamıdır. Kültür yoksa toplumda..