Karahanlılar Nerede Kurulmuştur? | Barış USLUCAN Karahanlılar Nerede Kurulmuştur?

Karahanlılar Nerede Kurulmuştur?

Karahanlılar Kimdir? (Kısaca)
13Haziran 2018
  840 Yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulan Karahanlı Devleti, “Karahanlılar” olarak adlandırılır. Peki, kısaca bu devletin varlığının özelliklerinden bahsedersek; Maveraünnehir (Orta Asya)’in çevresinde kurulmuş olan, ilk Türk-İslam devletidir. “Ribat” adı verilen kervansaraylar kurmuşlardır. Devleti yönetirken “İkili Devlet Teşkilatlanması” sistemini benimsemişlerdir. Halkın tamamı %90..