Nötralleşme Tepkimeleri Nelerdir? | Barış USLUCAN Nötralleşme Tepkimeleri Nelerdir?

Nötralleşme Tepkimeleri Nelerdir?

Nötralleşme Tepkimesi Nedir?
13Mart 2018
    Asitte bulunan H+ iyonunun bazda bulunan OH– iyonu ile tepkimeye girerek, tepkime sonucu su (H2O) ve tuz oluşmasına “Nötralleşme Tepkimesi” denir. H+ + OH–→ H2O Asidin negatif (-) yüklü iyonu ile bazın pozitif (+) yüklü iyonu iyonik bağ ile birleşir ve sonucunda tuz oluşur. İnsan..