Asya Hun Devleti ve Hükümdarları

Asya Hun Devleti ve Hükümdarları

Asya Hun Devleti Haritası

İslamiyet öncesi, bir Türk teşkilatlanması ile kurulan Asya Hun Devleti; milattan önce 220 yılında kurulmuş olan ilk Türk Devletlerinden biridir. Ülke Doğu ve Güney olmak üzere ikiye ayrıldıktan bir süre sonra yıkılmıştır.

 • Devletin kurucusu Teoman, başkenti ise Ötüken’dir.
 • İslamiyet öncesi kurulan teşkilatlı ilk Türk Devletidir.
 • Şamanizm inancını benimsemişlerdir.
 • En parlak dönemi Metehan ve Ki-ok yaşatmıştır.
 • Yerleşik hayata geçememişlerdir. Bunun sebebi atlı göçebe yaşam tarzını benimsemeleridir.
 • Oğuz Kağan Destanı Asya Hunları tarafından oluşturulmuştur.
 • Kuzey Şansi antlaşması ile Çinliler ile ilk anlaşma imzalanmıştır.
 • Çinliler, ipek yolunun kargaşasından dolayı Asya Hunlarından korunmak için Çin Seddini inşa etmişlerdir.
 • Orduda ilk kez onluk sistem Metehan tarafından getirilmiştir. Ayrıca günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi Metehan’ın tahta çıkış tarihi olan MÖ 209 olarak kabul edilir.

Asya Hun Devleti’nin Bilinen Hükümdarları:

Teoman

Teoman

 • Asya Hun Devleti’nin kurucusu ve devletin ilk hükümdarıdır.
 • Çin topraklarının yarısı Teoman tarafından ele geçirilmiştir.

Metehan

Metehan

 • Orta Asya’da bulunan Türk Boylarını kendi hakimiyeti altına almayı başarmıştır.
 • Cesareti ve kendine güveni tam olan bir hükümdardır.
 • Çin, Metehan tarafından tamamen işgal edildi. Ancak, Metehan buraya yerleşmemiştir. Bunun asıl sebebi ise Metehan’ın Çin’in kalabalık nüfusu altında Türklerin milli benliğini kaybedeceği düşüncesiydi. Bu sebepten yola çıkarak; Metehan’ın kendi milli ırkına sahip çıktığını ve onu kutsal gördüğünü çıkarabiliriz.

Ki-Ok

 • Asya Hun Devleti, doğu ve batı olmak üzere Ki-Ok döneminde ikiye ayrılmıştır.
 • Ki-Ok, Çinliler ile akrabalık kurmak amacıyla Çin Prensesiyle evlenmiştir.
 • Ki-Ok’un ölümünden sonra ülke bataklık sürecine girdi, Güney’de bulunan hunlar tekrardan ikiye ayrıldı Batı’da bulunan hunlar ise Çin esareti altında kalmışlardır.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir