Atatürk Neden Türk Tarihi Çalışmaları İstemiştir? | Barış USLUCAN Atatürk Neden Türk Tarihi Çalışmaları İstemiştir?

Atatürk Neden Türk Tarihi Çalışmaları İstemiştir?

Mustafa Kemal Atatürk

 

Tarih, ülkeleri, milliyetleri, kuruluşları ve toplumları etkileyen olaylardan oluşan ve bu olayların zamanını, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisine bağlı kalarak anlatan bir bilimdir. Ayrıca, Tarih içerisinde “kültürü” barındırır. Peki kültür bize ne anlatır? Kültür, bir toplumun ahlâki, düşünüş, örf/adet ve geleneklerin tamamıdır. Kültür yoksa toplumda yoktur demektir.

Mustafa Kemal Atatürk, eski Türk kültürünün ve medeniyetinin ortaya çıkarılmasını ve Türk milletinin çağdaşlaşması/modernleşmesini sağlamak amacıyla Türk Tarihi ile ilgili çalışmalar yapılmasını istemiştir.

Paylaş