Ege ve Yunan Uygarlığı (Özet) | Barış USLUCAN Ege ve Yunan Uygarlığı (Özet)

Ege ve Yunan Uygarlığı (Özet)

Uygarlıklar

 

 Ege Denizinde bulunan Yunanistan, Makedonya ve Anadolu’daki bazı medeniyetler tarafından kurulmuştur. Bu uygarlıkların özelliklerinden bahsedecek olursak;

 

  • Alfabenin gelişimini sağladılar
  •  Şehir devletleri kurmuşlardır. Kurdukları bu şehir devletlerine “Polis” adı verilirdi.
  • Uygarlıkta, şehirde yaşayan insanlar ticaret, nüfus artışı vb. sebeplerle Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır.

 

Bunlarla beraber, feodal yapılaşmanın etkinliği ve merkezi yönetimin olmaması sebepleriyle Yunanlılar şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Buradan yola çıkarak; merkezi otoritenin olmaması, feodalitenin ortaya çıkmasının göstergesidir diyebiliriz.

 

 

Paylaş