I. Dünya Savaşı (Özet) | Barış USLUCAN I. Dünya Savaşı (Özet)

I. Dünya Savaşı (Özet)

Osmanlı Devleti Savaş Resmi

Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar uzanan I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’te meydana gelmiştir.

Savaş ittifak ve itilaf devletleri arasında gerçekleşti, bu devletler;

İtilaf Devletleri:

 • İtalya
 • Hindistan
 • Rusya İmparatorluğu
 • Kanada
 • Portekiz
 • Yeni Zellanda
 • Yunanistan
 • Romanya
 • Britanya İmparatorluğu
 • Sırbistan
 • Karadağ
 • ABD
 • Avustralya

 

İttifak Devletleri:

 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Bulgaristan Krallığı
 • Avusturya – Macaristan
 • Alman İmparatorluğu

 

Savaşın Sebepleri:

 1. Milliyetçilik akımının etkisi.
 2. Fransa ile Almanya arasındaki “Alas Loren” sorunu.
 3. Almanlar ile İngilizlerin ekonomik yarışı
 4. Pazar ve ham madde arayışlarına girişilmesi.
 5. Sömürge savaşları.

 

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin Nedenleri:

 • Kaybedilen toprakların geri alınacağının düşünülmesi,
 • Almanya ile savaşta beraber olarak; Avrupa siyasetinde etkin olunmak istenmesi.

 

Savaşın Sonuçları:

 1. Osmanlı Devleti parçalandı.
 2. Sömürgeciliğin diğer bir versiyonu olan, “Mandacılık” ortaya çıktı.
 3. “Milletler Cemiyeti” kuruldu
 4. Polonya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya ülkeleri kuruldu.

 

 

Paylaş