I. Dünya Savaşı (Özet)

I. Dünya Savaşı (Özet)

 Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar uzanan I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’te meydana gelmiştir.

Savaş ittifak ve itilaf devletleri arasında gerçekleşti, bu devletler;

İtilaf Devletleri:
• İtalya
• Hindistan
• Rusya İmparatorluğu
• Kanada
• Portekiz
• Yeni Zellanda
• Yunanistan
• Romanya
• Britanya İmparatorluğu
• Sırbistan
• Karadağ
• ABD
• Avustralya

İttifak Devletleri:
• Osmanlı İmparatorluğu
• Bulgaristan Krallığı
• Avusturya – Macaristan
• Alman İmparatorluğu

Savaşın Sebepleri:
• Milliyetçilik akımının etkisi.
• Fransa ile Almanya arasındaki “Alas Loren” sorunu.
• Almanlar ile İngilizlerin ekonomik yarışı
• Pazar ve ham madde arayışlarına girişilmesi.
• Sömürge savaşları.

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin Nedenleri:
• Kaybedilen toprakların geri alınacağının düşünülmesi,
• Almanya ile savaşta beraber olarak; Avrupa siyasetinde etkin olunmak istenmesi.

Savaşın Sonuçları:
• Osmanlı Devleti parçalandı.
• Sömürgeciliğin diğer bir versiyonu olan, “Mandacılık” ortaya çıktı.
• “Milletler Cemiyeti” kuruldu
• Polonya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya ülkeleri kuruldu.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir