Karahanlılar Kimdir? (Kısaca) | Barış USLUCAN Karahanlılar Kimdir? (Kısaca)

Karahanlılar Kimdir? (Kısaca)

Karahanlılar Haritası

 

840 Yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulan Karahanlı Devleti, “Karahanlılar” olarak adlandırılır. Peki, kısaca bu devletin varlığının özelliklerinden bahsedersek;

  • Maveraünnehir (Orta Asya)’in çevresinde kurulmuş olan, ilk Türk-İslam devletidir.
  • “Ribat” adı verilen kervansaraylar kurmuşlardır.
  • Devleti yönetirken “İkili Devlet Teşkilatlanması” sistemini benimsemişlerdir.
  • Halkın tamamı %90 Türk olduğundan, Resmi dilleri; edebiyatta, eğitimde Türkçe’dir.
  • İslamiyet’i Satuk Buğra Han döneminde benimsemeye başladılar.
  • Ülke 1042 yılında doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

 

 

Paylaş