Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesindeki Faktörler

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesindeki Faktörler

1) Anadolu’daki Siyasi Durum: Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki beyliklere karışmaması, beyliklerin kendi aralarında savaş halinde olmaları, Osmanlı Devletinin Anadolu’da rahat olmasını ve rahat ilerlemesini sağladı.

2) Gaza ve Cihat Anlayışı: Asıl olarak Türkmenlerin görüşü olan Gaza ve Cihat anlayışı sayesinde Türkmenlerin de desteği alınmıştır.

3) Osmanlı Devletinin Beyliklerle Savaşmaması: Osmanlı Devleti Anadolu beylikleri ile mücadeleye girmemeye çalışmıştır. Ana hedef Bizans İmparatorluğu seçilip, Bizanslılarla savaşılmaya gidilmiştir.

4) Padişahların Eğitimi Olması ve Saygınlık Kazanması: Osmanlı Padişahları; yetenekli, adaletli ve dürüst olmaları için eğitimler almıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin en kısa sürede büyümesinde en etkin sebeptir.

5) Bizans İmparatorluğu ile Balkanlardaki Siyasi Durum: Balkanlardaki siyasi durumun olmaması, ırkçılığın ve din çatışmalarının yaygın olması, en önemlisi Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklar olması Osmanlı Devleti’nin balkanlara ve Bizans yönüne ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir