Türk Edebiyatında Roman ve Öykü

Türk Edebiyatında Roman ve Öykü
Türk Edebiyatında Roman ve Öykü
 

 

Türk edebiyatında roman ve öykü, Tanzimat döneminde edebiyatımıza Batı’dan gelen türlerdendir. Bunun daha öncesinde öykü, roman, makale, eleştiri gibi edebi türler edebiyatımızda bulunmamaktaydı.

 

 Türk edebiyatında roman ve öyküyü, edebiyatımızı dönemlere ayıran M.Fuat Köprülü hocamızın büyük desteği sayesinde kolaylıkla inceleyebiliriz. Tanzimat döneminde roman ve öykü Batılılaşma nedeniyle taklitten ibaret olmakla birlikte verilen eserlerin başarısızlığı ile sonuçlanmıştır. Birçok roman ve öykü türlerinin de bu dönemde ilk olduğunu unutmamak gerekir. Roman ve öykü dönemler geçtikçe gelişen ve o dönemdeki siyasi ve sosyal olayları konu alarak yazılmıştır. Örneğin; Milli edebiyat döneminde, Kurtuluş Savaşı ve Milli mücadele konulu roman ve öykülere bir sürü örnek bulabiliriz. Bunlardan biri Halide Edip’in Ateşten Gömlek adlı eseridir. Bu eser aynı zamanda da Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ilk eserdir. Ayrıca milli edebiyat dönemi adından da anlaşılacağı gibi Batı’dan etkilenmeksizin, şahsa münhasır olan tek dönemdir. Türk edebiyatında roman ve öykü Cumhuriyet döneminde roman ve öykü birçok sanatçının ödüller almasıyla devam eder. Mesela; Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı, modernizm akımı etkisi ile yazılıp ilk modern roman örneği olmakla birlikte 1970 TRT roman ödülünü kazanan ilk romandır.

 

Türk edebiyatına ilk defa Tanzimat dönemiyle giren roman ve öykü gitgide gelişerek, Cumhuriyet döneminde zirve noktasına ulaşmıştır. Dönemlerin isimleri o günlerin sosyal ve siyasi olaylarıyla da bağlantılı olup edebiyat tarihimize geçmiştir.

 

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir