Dizideki Aynı Elemanların Sayısını Bulma (Java)

Dizideki Aynı Elemanların Sayısını Bulma (Java)

Bazen diziye atadığımız sayıların kaç tane (kaç adet) olduğuna ihtiyacımız olabiliyor, bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Ayrıca, başka programlama dillerine çevirme ihtiyacınız olursa, yorum olarak yazabilirsiniz, iyi çalışmalar.

 int A[] = {1,2,2,2,2,3,4,5,5,5,6,6,8,8};

    int count=0;

    Arrays.sort(A); // Dizideki elemanları küçükten büyüğe sırala

    for(int i=0; i<A.length; i++)
    {
      count=0;
      for (int j=0; j<A.length; j++)
      {
        if(A[i]==A[j])
        {
          count++;

        }
      }

      if(i==0 && A[i+1]==A[i])
      {
System.out.println(String.format("%d 'den %d tane var.", A[i], count));
      }

      if(i==0 && A[i+1]!=A[i])
      {
System.out.println(String.format("%d 'den %d tane var.", A[i], count));
      }


/* dizideki elemanlar küçükten 
büyüğe sıralandığından kendinden
 bir önceki eleman ya aynıdır ya 
farklıdır eğer aynı ise bu elemanı tekrar sayma.*/

      if(i!=0 && A[i-1]!=A[i]) 
      {
System.out.println(String.format("%d 'den %d tane var.", A[i], count));
      }

    }

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir