Paralel iki doğru arasındaki uzaklıkk Paralel iki doğru arasındaki uzaklıkk