Malazgirt Savaşı (Özet)

Malazgirt Savaşı (Özet)

    Malazgirt Savaşı 1071 Yılında, Alparslan döneminde Büyük Selçuk Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. 

Savaşın Başlıca Nedenleri:
• Türklerin, Türkmen boylarına Ön Asya’da Anadolu’da yurt sağlamaya çalışması,
• Bizanslıların, gittikçe güçlenen Türkleri durdurmak istemesi.

Savaş sonucunda, Sultan Alparslan Bizans’a karşı büyük bir zafer elde etmiştir.

Malazgirt Savaşıyla:
• Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
• Anadolu’ya Türk akınları başlamıştır.
• Türkiye Tarihi başlamıştır.
• Türklerin ilerleyişini durduramayan Bizanslıların, Papa’dan yardım isteyerek; Kudüs’ü ele geçirmek amacıyla Haçlı Seferlerine Zemin hazırlanmıştır.
• Sultan Alparslan’ın bir stratejisi olan “fethedilen yerler fethedenin malıdır.” anlayışıyla Anadolu’da feodal yapılı ilk Türk Devletleri kurulmuştur.

Sultan Alparslan’ın bu stratejisiyle kurulan feodal yapılı Türk Beylikleri ile;
• Bizans’ın Anadolu’daki gücü zayıflamış,
• Anadolu’da İslamiyetin yaygınlaşması ve Türk nüfusunda artışa sebep olmuş,
• Anadolu’da yer adlarının Türkçeleşmesi etkili olmuştur.

Ayrıca, Malazgirt Savaşı sonucunda kurulan Türk Beylikleri;
• Saltuklar,
• Artuklular,
• Danişmendliler,
• Mengücekler.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir