Osmanlı Devletinde İskan Politikası

Osmanlı Devletinde İskan Politikası

İskan Türkçe’de yurt verme, yerleştirme gibi anlamların karşılığıdır. Osmanlı Devleti iskan politikasıyla Rumeli’ye yerleştirme politikası uygulamıştır, Osmanlı Devletinin bu politikasıyla amaçladığı;

• Fethedilen bölgelerin kalıcı olmasını sağlamak,
• Fetihlerin devam etmesini sağlamak,
• Türkmenleri yerleşik hayata sokmak,
• Fethedilen bölgenin İslamlaşmasını, Türkleşmesini sağlamak,
• Anadolu’da anlaşmazlı iki aileden birini seçerek yerleştirmek,
• Rumeli’ye göç edenlerin Anadolu’ya geri dönmemelerini sağlamaktır.

Bu bölgelere genel olarak Türkmen aşiretler yerleştirilmiştir, buradaki amaç ise; bölgede güveni ve huzuru sağlamaktı. Bunlara rağmen iskan politikası ileri zamanlarda istenilen sonucu vermediği gibi Osmanlı Devletinin ekonomisine zarar verip iç savaşları arttı. Ayrıca toprakların kaybedilmesiyle, iskan politikasıyla yerleştirilen insanlar geri dönmek zorunda kalmıştır.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir