I. Kosova Savaşı’nın Önemi ve Nedenleri

I. Kosova Savaşı’nın Önemi ve Nedenleri

Osmanlı Devleti ile Sırplar arasında 28 Haziran 1389 yılında gerçekleşen bir savaştır.

Savaşın Nedenleri:

• Poloşnik’te, Osmanlı Akıncıları’nın yenilgiye uğraması,

• Sırpların Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmak istemesi.

Savaşın Sonuçları:

• Osmanlı Devleti, Sırpları yenilgiye uğratmıştır.

• Kuzey Sırbistan yolu Osmanlı’ya açıldı.

• Osmanlı Devleti’nin gücü Sırbistan tarafından tanınmaya başlandı.

• Haçlı ittifakından dolayı; Hayrettin Paşa, Bulgaristan’a sefer düzenleyip onları savaş dışı bırakmıştır.

Savaşın Önemi:

• Osmanlı Devleti savaş sırasında ilk kez top kullanmıştır.

• Osmanlı Devleti ilk kez büyük bir orduya karşı savaş kazanmıştır.

• I. Murat savaş bitiminde meydanı gezerken bir Sırp düşman askeri tarafından hançerlenerek, şehit düşmüştür.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir