I. Kosova Savaşı'nın Önemi ve Nedenleri | Barış USLUCAN I. Kosova Savaşı’nın Önemi ve Nedenleri

I. Kosova Savaşı’nın Önemi ve Nedenleri

Osmanlı Devleti Savaş Resmi

Osmanlı Devleti ile Sırplar arasında 28 Haziran 1389 yılında gerçekleşen bir savaştır.

 

Savaşın Nedenleri:

  • Poloşnik’te, Osmanlı Akıncıları’nın yenilgiye uğraması,
  • Sırpların Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmak istemesi.

 

Savaşın Sonuçları:

  • Osmanlı Devleti, Sırpları yenilgiye uğratmıştır.
  • Kuzey Sırbistan yolu Osmanlı’ya açıldı.
  • Osmanlı Devleti’nin gücü Sırbistan tarafından tanınmaya başlandı.
  • Haçlı ittifakından dolayı; Hayrettin Paşa, Bulgaristan’a sefer düzenleyip onları savaş dışı bırakmıştır.

 

Savaşın Önemi:

  • Osmanlı Devleti savaş sırasında ilk kez top kullanmıştır.
  • Osmanlı Devleti ilk kez büyük bir orduya karşı savaş kazanmıştır.
  • I. Murat savaş bitiminde meydanı gezerken bir Sırp düşman askeri tarafından hançerlenerek, şehit düşmüştür.

 

 

Paylaş