Tahrir Defteri Nedir Ne İşe Yarar?

Tahrir Defteri Nedir Ne İşe Yarar?

Tahrir kelimesinin Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrisi “yazmak, hürriyetine kavuşturmak, kitabet vb.” anlamlara denk gelir.

Tahrir defteri, Osmanlı Devletinde vergi işleriyle uğraşanların, toprak sahiplerinin kaydedildiği bir defterdir. Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bu sistemi uygulamaya başladı. Fethedilen bölgenin ve bölgede yaşayanlar da bu deftere kaydedilir. Ayrıca nüfus sayımında tahrir defteri kullanılmıştır.

Tahrir defteri örneği

Tahrir defterine Nişancı tarafından hükümdarın tuğrası konulur, bir sureti Defterhane hazinesinde Defter emini nezaretinde saklanırdı. Tahrir defteri üzerine sipahilere dirlik tezkireleri Beylerbeyi tarafından yeni sipahilere verilirdi.

Tahrir defterinin isimleri;

Yeni tahrir defterine “cedid”, eskisine “atik”, daha eskisine “köhne” adı verilirdi.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir